• Home
  • /Uncategorised
  • /24.03 Термінове звернення Спільноти гостинності України 2020

24.03 Термінове звернення Спільноти гостинності України 2020

24.03 Термінове звернення Спільноти гостинності України 2020

Т Е Р М І Н О В О

Президенту України
Прем’єр-міністру України
Голові Верховної Ради України
Голові Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики
Голові Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики

Щодо антикризових заходів
та розвитку туризму в Україні

ОФІЦІЙНЕ ЗВЕРНЕННЯ

Вельмишановне панство,

Індустрія гостинності України стоїть на порозі катастрофічної кризи через спалах гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та заборону перетину кордонів і внутрішніх переміщень на невизначений час. Це очевидно ставить під загрозу звільнення понад один мільйон працівників та призведе до банкрутств сотень тисяч підприємств галузі туризму і гостинності за переліком нижче (разом далі – Підприємства) та викличе подібну ланцюгову реакцію у суміжних галузях економіки держави.

Враховуючи вищезазначене просимо Вас ініціювати внесення змін до законодавства та нормативно-правових актів України для підтримки туристичної галузі України і впровадження невідкладних заходів порятунку Підприємств, спрямованих на сприяння відновленню їх господарської діяльності шляхом реструктуризації їхніх грошових зобов’язань та/або їхньої господарської діяльності, а саме:

1. Встановити, що протягом періоду дії карантину зупиняється нарахування відсотків та інших платежів за користування кредитними (позичковими) коштами;
2. Встановити, що протягом періоду дії карантину та 12 місяців після завершення періоду дії карантину:
⋅ не нараховувати неустойку (штраф, пеня) або інші фінансові санкції за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань із задоволення Підприємствами-боржниками, які мають заборгованість хоча б перед однією фінансовою установою, що не є пов’язаною з Підприємством-боржником особою, та ініціює проведення процедури вимушеної реструктуризації;
⋅ зупинити перебіг позовної давності та будь-якого іншого строку, встановленого законом чи договором, у тому числі строку на пред’явлення вимоги до поручителів, у межах якого кредитори можуть реалізовувати свої права щодо Підприємств-боржників, які ініціювали процедуру вимушеної реструктуризації;
⋅ заборонити вимагати від Підприємства-боржника виконання вимог кредиторів за договорами фінансування, за винятком випадків, коли таке виконання вимог погоджено між боржником та кредитором в межах процедури вимушеної реструктуризації;
⋅ заборонити примусово звертати стягнення на майно Підприємства-боржника (в тому числі активи, які не є предметом застави (іпотеки) на дату введення карантину) та майно, передане третіми особами в забезпечення виконання зобов’язань Підприємства-боржника перед кредитором – фінансовою установою, на підставі виконавчих документів, а також на підставі виконавчого напису нотаріуса або шляхом будь-яких інших позасудових способів звернення стягнення;
⋅ заборонити вчиняти дії з метою отримання у володіння майна Підприємства-боржника чи отримання контролю над майном Підприємства-боржника, в тому числі шляхом укладення будь-яких договорів;
⋅ зобов’язати банки та/або фінансові установи надати Підприємствам-боржникам, заборгованість яких забезпечена заставою (іпотекою) майна чи майном третіх осіб, відстрочку виконання зобов’язань щодо сплати кредитору грошової суми відповідно до цивільно-правового правочину (тіло кредиту) на період дії карантину та 12 місяців після завершення періоду дії карантину;
⋅ зупинити розгляд судами заяв про порушення провадження у справі про банкрутство, поданих в період дії карантину, на строк до 6 місяців після завершення дії карантину.
3. Внести зміни до Податкового кодексу України для нижчезазачених видів діяльності:
⋅ встановити, що протягом періоду дії карантину та 12 місяців після завершення періоду дії карантину не нараховується ЄСВ для Підприємств (компаній) і працівники Підприємств звільнюються від сплати ПДФО;
⋅ зменшити ПДВ для Підприємств до 10% (за прикладом країн ЕС).

Також просимо розглянути можливість впровадження спеціальних програм фінансування Підприємств за рахунок коштів спеціальних державних фондів, цільової фінансової допомоги, грантів, дотацій та надання банками державного сектору економіки кредитування за пільговими відсотковими ставками.

Вищезначені заходи порятунку і підтримки стосуються наступного переліку видів діяльності Підприємств галузі туризму і гостинності України: 55.10 діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення; 56.10 діяльність ресторанів та надання послуг мобільного харчування; 51.10 пасажирський авіаційний транспорт; 50.10 пасажиський морський транспорт; 50.30 пасажиський річковий транспорт; 49.39 інший пасажирський наземний транспорт, в т.ч. чартерні перевезення, екскурсійні і туристичні автобуси; 79.12 діяльність туроператорів; 79.11 діяльність турагентств; 79.90 надання інших послуг бронювання та пов’язана з цим діяльність; 82.30 організування конгресів і торговельних виставок; 91.02 функціювання музеїв; 90.01 театральна та концертна діяльність.

Про проведення офіційних прийомів і нарад з вищезазначених питань за участю делегатів (Юлія Алєксєєва, Фазиль Аскеров, Юрій Кривошея, Олександр Лієв, Анна Романова, Ірина Сідлецька і Віталій Федорченко) просимо завчасно повідомляти запрошенням по телефону. Письмову відповідь по пунктах просимо надіслати за адресою 01001, м. Київ, а/с В202 у встановлений Законом України “Про звернення громадян” термін. Результати і документи публікуються на сторінці http://facebook.com/welcomer.net

Додаток: Копія Протоколу №14 конференції делегатів Спільноти гостинності України від 24.03.2020 на 1 арк.

Дякуємо Вам за розвиток туризму і курортів в Україні.
Разом ми зробимо країну чистою і безпечною!

Ласкаво просимо,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*